نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق

  1. Home
  2. مقالات
  3.  نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق
 نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق

چکیده: 
جدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است.

 
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ع. ن. به وکالت از خانم ز. ر. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت اقای ن. ا. ق. بخواسته طلاق مطرح و اختصارا بیان نموده طرفین پرونده مطابق با عقدنامه در مورخه ۷۷/۱۲/۶ عقد نکاح منعقد نموده اند و دو فرزند ۱۷ ساله و ۱۱ ساله دارا می باشند به گفته موکله از بدو زندگی مشترک با سوی رفتار های مکرر و بی دلیل زوج مواجه بوده است.…. از سال ۹۲ به دلیل شدت اختلافات زوج منزل مشترک را ترک می کنند اگرچه حکم تمکین به نفع ایضشان صادر شده ولی ترک منزل مشترک بدوا توسط ایشان انجام شده و تا به امروز هم طرفین جدا از هم زندگی می کنند که حدود ۷ سال می شود. و در این چند سال پرونده های متعددی اقامه شده …. با عنایت به شرحی که گذشت دوام و ادامه زوجیت در چنین شرایطی هم شرعا و هم قانونا به صلاح زوجه نیست کراهت شدید موکله در طول این سالیان انقدر شدت پیدا کرده که هیچ امیدی به حل و فصل ان نمی باشد. …. ضمنا موکل تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه نفقه ، اجرت المثل و غیره را بذل می نماید. …. ص ۱۸ جلسه دادرسی شعبه *با حضور زوجین و وکلای انلان تشکیل که بدوا وکیل خواهان اظهار نموده اظهارات به شرح دادخواست تقدیمی است.…. وکیل خوانده در پاسخ اعلام نموده پرونده در سالهای ۹۶و ۹۵ تقاضای طلاق مطرح گردیده و رد شده است.و عنوان شده زوجه دلیلی بر طلاق ندارد. زوجه ادرس خود را به زوج اطلاع نمی داد و جواب تماس های را نداده و حاضر به مصالحه نشده اند …. ص ۲۳. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. داوران تعرفه و نظر داور زوجه اخذ و ضم سابقه گردیده ص ۵۷ دادگاه مجددا از طرفین و وکلای انان دعوت و در جلسه مورخه ۹۸/۱۲/۱۰ اظهارات تکراری وکلای استماع و در صورتجلسه منعکس گردیده ص ۷۲ دادگاه بموجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخه ۹۹/۳/۳۰ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.ص ۷۷. تجدیدنظطرخواهی وکیل زوج نیز به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۹۹/۵/۲۵ مردود و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردیده ص ۹۸. اقای ع. ن. به وکالت خانم ز. ر. طی دادخواست تقدیمی در تاریخ ۹۹/۶/۱۵ در مقام فرجام خواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و اجمالا بیان نموده زوجین در سال ۸۴ لغایت ۹۱ اگرچه در یک منزل زندگی می کرده اند ولی کاملا جدا از هم و همانند یک بیگانه در خانواده رفتار کرده و از سال ۹۲ نیز تا به امروز زوج با ترک منزل مشترک کاملا مستقل زندگی می کند و در این ۷ سال نفقه ای برای فرزند ان پرداخت و در این سالها نفقه فرزند ان و همسر خود را پرداخت نکرده موکله در جهت رهایی و نجات خود و تعیین تکلیف کلیه حقوق مالی خود از حمله ۲۰۰۵ عدد سکه تمام بهار ازادی که مهریه وی می باشد. در قبال طلاق بذل می نماید. مشروح لایحه فرجام خواه و پاسخ فرجام خوانده در جلسه شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۲۱۱ مورخه ۹۹/۵/۲۵ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

حسب تصریح ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده بدیهی است.جدایی و مفارقت قریب ۷ سال زوجین که دلالت تام بر کراهت و نفرت نه زوجه بلکه طرفین از یکدیگر داشته لاجرم با توجه به بذل کلیه حقوق مالی از جمله ۲۰۰۵ عدد سکه مهریه از ناحیه زوجه که تاکید بر ان معنا دارد. ادامه چنین زندگی عملا جز عمیق تر شدن کینه و عداوت زوجین و خانواده های انان نتیجه ای در بر نداشته لذا با توجه به مراتب فوق مستندا به استناد بند ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای فرجامی ارجاع می گردد. . ( ز. – ۹۹/۷/۳۰ )
شعبه *
رییس شعبه: س. ع. ب. مستشار: م. ا./پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره دارید؟

با ما تماس حاصل کنید.
مشاوره تلفنی

مطالب پر بازدید